Adószakértőként 25-féle módon segíthetek Önnek!

adótanácsadás

Mit tehet, egy cégvezető, ha szeretné eloszlatni az adójogszabályok misztikus ködét, és biztonságban látni adózási lehetőségeit? Méghozzá úgy, hogy nem lóg a feje fölött a hatóság kardja, ami bármikor lecsaphat a törvényszegőkre?

Ha Ön is pontosan szeretné látni, mennyit kell adóznia, és hogyan alakíthatja dolgait, hogy minél kevesebb pénzzel kelljen “betömnie az oroszlán száját”…

…itt egy összefoglaló, hogyan segíthet Önnek egy adószakértő 25 féle módon, hogy legális biztonságban tudja pénzügyeit. Ha ezek szerint intézi adóügyeit, mindig nyugodt lesz az álma és elfelejti a torokszorító érzést, amit más cégvezetők tapasztalnak adóellenőrzés előtt…

25 módja, hogy Ön is nyugodt legyen adóügyei felől:

Kattintson a címekre a részletekért!

A cégvezetők, vállalkozók nagy részének az adótanácsadás egyfajta misztikum. Mintha csak a beavatottak rendelkeznének azokkal az információkkal, amelyek oly fontosak lehetnek minden vállalkozó számára. Kár volna, ha Ön is így értelmezné!
A megoldás az lehet, ha napi szinten foglalkozik az adóügyekkel, de valljuk be őszintén, kinek van erre ideje?

Ezért jó lehet tudni valakit a háta mögött, aki megkopogtatja a vállát olykor és felhívja figyelmét a körülményekre. Mit kell tenni, és mit nem kellene…
Egy körültekintő cégvezető rendszeresen felkeresi adótanácsadóját és megadja számára az információkat, amelyek birtokában az elvégezheti a szükséges munkát, lépéseket. Ha a dolgok így folynak, az biztosíték a nyugodt munkavégzésre, hátra lehet dőlni, mert az adóügyek hozzáértő kezekben vannak.

A rendszeres adótanácsadás elengedhetetlen részét képezi az írásbeliség, mely alapján visszanézhető az az információ, mely az adókötelezettségek maradéktalan teljesítéséhez nyújt nagymértékű biztonságot.

A magyar jogszabályok, de különösen az adójogszabályokra jellemző, hogy a megfogalmazásuk nem egyértelmű, több irányú értelmezés is levezethető a rögzített törvényi szövegben.

Ezért válik rendkívülien fontossá, hogy a gyakorlati jogszabályi értelmezés az adóhatósági értelmezéssel szinkronban legyen. Mindez csak rendszeres, jogkövető módszer folyamatos gyakorlásával érhető el.
Ha megengedi, hogy segítsek, az Ön dolgai pontosan a helyes mederben folynak majd.

Vannak az adóügyekben olyan visszatérő és kiemelt témakörök, melyek mellett nem szabad elmenni alapos odafigyelés nélkül (pld.: ingatlan értékesítés, hasznosítás), mert annak elmulasztása felesleges, és súlyos adófizetési terheket generálna. Napjaink aktuális témája a pénztárgép használata, mely az adózás területén gyakorlatilag hónapok óta anomáliákkal terhes. Ugyanilyen fontos dolog lehet a december 20-ai feltöltési kötelezettség témája.

Mit is kell erre az időpontra csinálni? – a társasági és az iparűzési adó mértékét megbecsülni, bevallani és megfizetni. Az említett három szempont közül bármelyiket helytelenül tesszük, súlyos és felesleges bírság megfizetését vagyunk kénytelenek elviselni.

Vannak az ember életében olyan pillanatok, vagy élethelyzetek, amikor egy gazdasági eseménnyel kapcsolatban merülnek fel kérdések azokban az emberekben, akiknek empirikus alapon fontos a jogkövető magatartás. Napjainkban számos esetben tapasztaljuk, hogy a gyermekünk, vagy annak egész családja kitelepül külföldre. Nem mindegy senki szempontjából sem, hogy milyen adóügyeket hagynak maguk mögött, mivel a hátuk mögött az idő elteltével igen csúnya dolgok történhetnek az adóhivatal irányából – a saját terhükre.

Közismert, hogy az adótörvények kuszaságában gyakran még a szakértőnek is nehéz kiismernie magát. Ugye az is egyértelmű, hogy az az ember, aki az adótörvényeket nem olvassa kellő rendszerességgel, néha azt sem tudja értelmezni, hogy valójában mit tartalmaz a részére kipostázott adóhivatali értesítés. Ha beszalad az adóhivatalba, azt sem tudja, hogy mit kérdez tőle a hivatali ügyintéző. Ezek az embereknek ajánlatos szakértőhöz fordulni, mert a hivatali magyarázatok rendelkezések félre értése súlyos és nem feltétlenül szükséges terheket sózhatnak a nyakába.

A hétköznapi élet csaknem minden mozzanata szerződésen alapul. Szerződéskötési céllal lépünk be az áruházba, vagy bármelyik kis boltba, hiszen egy db csoki vásárlása is adás-vételi szerződésnek minősül. Vagy amikor fellépünk a villamosra, metróra, vonatra, minden esetben egy fuvarozási szerződés részesei vagyunk, ahol mi vagyunk a szerződő fél.

A gazdasági élet hétköznapjai is szerződésekből állnak, melyek vagy kedvezőek, vagy hátrányosak ránk nézve. Számos esetben tapasztalható a szerződések előnytelen tartalma, melynek részletes felülvizsgálata alapján javaslatot lehet tenni egy szerződés módosítás kezdeményezésére a megbízó érdekeit szem előtt tartva.

A társaságok és más „adóalanyok” az együttműködésük során számos egyeztetést megbeszélést tartanak. Ezeknek a megbeszéléseknek végeredménye lesz a szerződéskötés alapja. Amennyiben nem kérik ki előzetesen az adószakértő álláspontját, csúnya adófizetési kötelezettségbe is beleszaladhatnak nagy könnyedséggel, bármennyire is előnyösnek látszott a szerződés feltétele. Ezeket a véglegesített megállapodásokat utólag módosítani számos esetben kínos, vagy eredménytelen. Ezért különösen fontos, hogy a szerződéskötés előtti tárgyalásokon a szakértő is részt vegyen, miáltal lehetősége van figyelmeztetni a résztvevő feleket a megállapodás hátrányos oldalaira is.

A „söralátét” effektust jobb elfelejteni! Aki ilyet kiejt a száján, a mélységes hozzánemértését fejezi ki csupán. Akár magánszemélynek, akár társaságnak, akiknek jövedelmük keletkezik, az adóév végét követően számot kell adniuk róla. A bevallási kötelezettség törvény határozza meg, az alól kibújni nem lehet. Az adó megfizetése nem mentesít a bevallási kötelezettség alól, miáltal a nyomtatványok kitöltése nem kerülhető el. Kevesen tudják, de az adóhivatal büntethet 200-500 ezer Ft-ig, ha a bevallást hibásan tölti ki az adózó adóalany. Mindezt megelőzendő, a büntetési tétel töredékéért kitölti az adószakértő az adóbevallást, a rendelkezésére bocsátott iratok adatai alapján.

Ön maximálisan megbízik a könyvelőjében? Közismert tény: mi számít jó könyvelésnek? – természetesen az, amelyiket az adóhivatal elfogadja. Ha az adóhivatal revizora találja meg a hibát a könyvelésben, az adóalap és az adó helyes meghatározásában, akkor az nagyon sok pénzbe, akár több millió Ft-ba is kerülhet a vállalkozásnak. Társaságunk tagjának csaknem 20 éves adóhivatalban eltöltött revizori múltja biztosítja azt, hogy egy előzetes vizsgálat kiderítse a lehetséges hibákat, így az adóhivatali revizor számára eredménytelenül záródik a vizsgálat. Ugyanakkor a társaság ügyvezetője, tulajdonosa nyugodtan alhat, hiszen az iratai a hatályos törvényekben foglalt előírásoknak fognak megfelelni az előzetes átvizsgálás alapján.

A gazdasági társaság olyan vagyoni jogot megtestesítő befektetés, amely forgalomképes, miáltal azokat lehet eladni, venni. Eladás, vagy vétel esetén jó tudni, hogy mennyit ér a cég, melyet eladni, vagy venni szeretnénk. A cég piaci értékének meghatározásához egy cég átvilágítás szükséges, ami elvégzése után biztonsággal meghatározható a cég valós piaci értéke. Az eladni, vagy vételre kínált cég iratainak szakszerű áttekintése és ezekből a megfelelő következtetések levonása elegendő döntés-előkészítő információt biztosít a cégvásárlás, vagy vétel végleges és megalapozott eldöntéséhez.

A gazdasági társaságok átalakulását a gazdasági társaságokról szóló törvényen kívül a számviteli törvény és a társasági adóról szóló törvény is szabályozza. A szükséges intézkedések számbavétele és a törvényeknek megfelelő lebonyolítása szakértő nélkül sok-sok zsákutcát, valamint felesleges kiadásokat okozhatnak. A szakértő igénybevételére szánt összeg többszöröse térülhet meg egy-egy számviteli, vagy adóügyi probléma kiküszöbölése esetén.

Az önellenőrzés az adózás rendjéről szóló törvény igen lényeges eleme, hiszen tévedhetetlen ember nincs, de olyan hiba sincs, amit ne lehetne orvosolni. A jogalkotó ennek szellemében fogalmazta meg az önellenőrzés jogi intézményét, melynek lebonyolítása komoly figyelmet és szakértelmet igényel. Az önellenőrzéssel valójában egy esetleges hibából eredő adóhiányt és késedelmi pótlékot lehet kiküszöbölni, mely esetenként milliós megtakarítást is eredményezhet egy vállalkozás életében. Az önellenőrzés elkészítése komoly szakértelmet igényel, ugyanis az önellenőrzés tényét és összegét az adóhatósággal el is kell tudni ismertetni, mert ellenkező esetben súlyos bírságok díjtételét határozhatja meg a hatóság.

Az adótervezésnek kultúrája Magyarországon még nem alakult ki kellő mértékben. A vállalkozások jelentős része az adó tehernek és nem szükségszerű költségnek tekinti. Nem tekinti olyan költségnek, ami valójában tervezhető tétel az éves gazdálkodás előkészítésében. A költséggazdálkodás eredményessége igen fontos nyereség-tényező. Gyakori esetben komoly ipartelepítő tényezővé válik egy adott földrajzi helyre való település, amennyiben az adómegtakarítási része kimutatható. Az adótervezést a paraméterek ismeretében csak az adószakértők tudják a teljesség igényével elkészíteni.

A piaci ár meghatározását a számviteli és adótörvények teszik kötelezővé, meghatározott gazdasági kapcsolatok realizálása esetére. Téves adatok rögzítése komoly adóalap növelő tényezőt jelent az év végi bevallás elkészítése során. Az adóhivatalnak az utóbbi időben a kedvenc ellenőrzési témája lett. Tudni kell azt is, hogy az adóhatóság a piaci ár meghatározásának hiányát több millió Ft-os mulasztási bírsággal sújtja!! Számos számviteli és az adókkal hivatás-szerűen foglalkozó szakembernek okoz gondot a piaci ár meghatározása, mivel a Magyarországi gazdálkodók idáig erre nem fektettek kellő hangsúlyt.

Ugyanaz, mint az előző pontban, mert a transzferár nyilvántartás elkészítése azonos a piaci ár meghatározásával!

Sokan gondolják azt, hogy az adó-optimalizálás egyenlő az adó elkerülésével. Sajnos ebbe a hibába a hatóságok is gyakran beleesnek. Pedig a kettő nem ugyanaz, bár esetenként elmosódhatnak a határok adott esetekben. Az adó-optimalizálás egyfajta adótervezés, amelyben az adót –mint költséget- a ható tényezők különös figyelembe vételével határozzuk meg és teszünk javaslatot annak alkalmazására.

Az útnyilvántartás elkészítése számos cégnél probléma, mivel azt gondolják egyes cégvezetők (és sajnos néhány könyvelő is), hogy a cégautó adó megfizetésével kiváltják az útnyilvántartás elkészítésének kötelezettségét. Pedig már 1993-ban kimondta az Alkotmánybíróság, hogy az üzemanyag költségek elszámolásának alapbizonylata a menetlevél, vagy az útnyilvántartás. Ennek hiányát az adóhatóság több százezer Ft-os bírsággal „honorálja”, ezért nagyon érdemes megfontolni akár az utólagos elkészítését is az útnyilvántartásnak.

Kevesen hajlandóak belátni és tudomásul venni, hogy a gazdasági vállalkozás belső elszámolásának rendszere a szabályzatokban kell, hogy visszaköszönjön. Számos társaság futott már bele olyan problémába, hogy szabályzat hiánya, vagy hiányos szabályzat miatt nem volt törvényszerű az eszközök értékelése, csorbát szenvedett a pénz kezelése, vagy éppen az év végi kötelező leltár elkészítésekor voltak tanácstalanok, hogy valójában mit is kell csinálniuk, hiszen nem szabályozta ezt a leltározási szabályzatuk (mert nem készítették el). Tudomásul kell venni, hogy a szabályzatok a társaság belső törvényeit foglalják össze, amelynek megléte elengedhetetlen egy normálisan működő társaságnál.

Közismert tény, hogy az adóhatósági jegyzőkönyvek, határozatok kb. 33 %-a olyan megfogalmazást tartalmaz, amely enyhén szólva valótlan. Amennyiben a társaság nem fogalmazza meg az észrevételeit, akkor ezek az adóhatósági tévedések alapján határozatot hoznak, melynek súlyos százezrek, vagy súlyos milliók megfizetésére kötelezik a társaságot. Aki felelősen kezeli a társaság gazdálkodását, nem engedheti meg magának, hogy a hatóság tévedései, vagy túlkapásai miatt megrövidítsék a hatóságok a gazdálkodási eredményeket. Arról már nem is beszéltem, hogy ez a tévedés a társaság tönkremenetelét is okozhatja.

Ugyanaz, mint az előző pontban, csak a leírtak az adóhatósági határozatra értendőek.

A társaság vezetői belülről ritkán látják azokat a gazdasági folyamatokat, melyek a társaság gazdálkodására növelő, vagy csökkentő mértékben hat. A több év gazdálkodását átfogó folyamat vizsgálata és elemzése olyan információt ad a cég vezetésének kezébe, amivel megalapozottan hozhatják meg a stratégiai, de a rövidtávú taktikai döntéseiket is.

Gyakran előfordul, hogy valamilyen ok miatt a társaság tagjai úgy döntenek, hogy befejezik a cégszerű tevékenységüket. Amennyiben az eszközök állománya fedezetet nyújt a kötelezettségek teljesítésére, akkor a tevékenység befejezése végelszámolással történhet, ami hosszadalmas, türelmes, szakszerű intézkedések sorozatát követeli meg a kijelölt végelszámolótól. Erre kevés cégvezető van felkészülve. Ezek válláról kívánjuk levenni ezt a nyűgös gondot.

A társaság tagjai (vagy akár a magánszemélyek is) gyakran hoznak olyan döntést, hogy a társaság szabad pénzeszközeit nem bankban kívánják tartani, hanem meghatározott időre lekötnék, vagy valamilyen portfólióban megforgatni, befektetni kívánják azt. A pénzpiaci helyzet gyors változásai nélkülözhetetlenné teszi az erre szakosodott szakemberek véleményének kikérését, akik nap, mint nap kapnak, gyűjtenek információt a pénzpiaci helyzetről, ami figyelembe vételével megalapozott tanácsot adhat a várhatóan eredményes befektetés érdekében.

Kis hazánkban szerencsére vannak olyan vállalkozások is, amelyek nem a hétköznapi fennmaradásukért küzdenek, hanem jut pénz fejlesztésre, vagy újabb projektekre, komplex beruházásokra is. Az új tevékenység elkezdését számos tervezés előzi meg, melynek gyakran nagyon fontos adóügyi kihatásai is lehetnek. Ezekből a projektekből az adószakértőt kihagyni ma már olyan szakmai – pénzügyi hiba, aminek hátrányos következményei később jelentkeznek, melyek azonban már felesleges, de legalábbis nem szükségszerű súlyos, nem tervezett pénzkiadással is járhatnak.

Az adóhatóság nyelvezete, szóhasználata, „szakzsargonja” olyan kifejezéseket tartalmaz, hogy felkészületlen ember az adóhatóságnál gyakran kerül olyan helyzetbe, hogy magát a feltett kérdést sem érti, a kérdésre adandó válaszról pedig végkép nincs elképzelése. Ezeknek az embereknek kívánunk segíteni, hiszen a társaságunknak felkészült, az adóhatóság belső rendszerét is ismerő tagja van, mely nyomatékosítja az adóügy szakszerű és gyors lebonyolítását minden egyes figyelembe vehető adóügyi területen – megbízás esetén.

5 biztos módja, hogy magára vonja az adóhatóság figyelmét – Talán jobb lenne elkerülni!

Plusz néhány hiedelem cáfolata, amivel minden adózónak tisztában kellene lennie, például, hogy holnap már ellenőrizhetik a ma született csecsemőket… – Kérje el az információt, szívesen elküldöm Önnek emailben!

reCAPTCHA is required.