Idegenforgalmi adó. IPA után IFA.

idegenforgalmi adó, házipénztár

A korábbiakban az iparűzési adóval (IPA) ismerkedtünk meg, a helyi adók kategóriájában. Folytassuk az ismeretek gyűjtését ezen a téren az idegenforgalmi adó témájával, hiszen van kis hazánkban adófizetési indok gazdagon. Ezen a héten újabb öt féle adófajtával gazdagodtunk ajánlati szinten, melyekkel annak idején, amikor törvénybe iktatják, részletesen megismerkedünk velük.

Na de ne szaladjunk előre. Számos olyan település van Magyarországon, ahol a népesség az üdülési szezonban háromszor-négyszer nagyobb, mint máskor. Gondoljunk csak arra, hogy egykor a Balaton parti települések lakói szinte alig bírták ellátni a reájuk zúduló turisták, nyaralók tömegét. Ma már a legmelegebb nyári időszakban sincs így, de ez már egy másik történet.

A nagyobb turista forgalommal, vagy igen tetemes idegenforgalommal bíró települések önkormányzatai – a bevételeik növelése érdekében- a saját illetékességi területükön bevezették az ún. idegenforgalmi adó adónemet. (a továbbiakban: IFA).

Az idegenforgalmi adó olyan adófajta, melyet a vendéglátó állapít meg és szed be, az általa nyújtott vendégéjszakák száma alapján a saját vendégeitől. A beszedett IPA összegét a vendéglátónak természetesen be kell fizetnie a helyi önkormányzat e célra létrehozott bankszámla számára. Fontos tudni, hogy az IPA összegét a szállás nyújtójának akkor is be kell fizetnie, ha az adó beszedését a vendégétől elmulasztotta.

Mennyi ez az összeg?

A helyi adó törvény itt is a maximumot határozza meg, melytől az önkormányzatok lefelé eltérhetnek. A maximális összeg: 300,- Ft/fő/vendég éjszaka. Annak a személynek, akinek az önkormányzat területén üdülési joga van, annak az idegenforgalmi adó mértéke az üdülési jog fenntartásáért fizetett üzemeltetési díj 4 %-a.

Mentes az adófizetési kötelezettség alól:

– a 18 életévét be nem töltött személy,
– a gyógykezelésre, vagy szociális ellátásra befogadott személy,
– a kollégiumi ellátásban részesülő személy,
– a fogvatartott személyek,
– munkavégzés, szolgálati célból ideiglenesen elhelyezett személyek,
– az önkormányzat illetékességi területén lévő nyaralóingatlanok tulajdonosai, üdülési joggal rendelkező személyek, valamint ezek közvetlen hozzátartozói.

Végül, de nem utolsó sorban arról is kell beszélnünk, hogy kik az IFA alanyai. Minden olyan magánszemély köteles az IPA fizetésére, aki nincs bejelentve állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területére, és ott legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Bálint József adószakértő

5 biztos módja, hogy magára vonja az adóhatóság figyelmét – Talán jobb lenne elkerülni!

Plusz néhány hiedelem cáfolata, amivel minden adózónak tisztában kellene lennie, például, hogy holnap már ellenőrizhetik a ma született csecsemőket… – Kérje el az információt, szívesen elküldöm Önnek emailben!

reCAPTCHA is required.

Kérdése van? Innen elküldheti!

reCAPTCHA is required.

Hasonló témák!

szabályzat

Hogyan szabályoz a szabályzat?

Életünk hétköznapjait szakadatlanul úgy éljük meg, hogy úton útfélen szabályokba, szabályzatokba ütközünk. Élünk ma már úgy is, hogy fel sem fogjuk, hogy valamilyen beidegződött szabály szerint cselekszünk. Sajnos még mindig túlzottan sokan vannak azok, akik a létező szabályokat félretéve, „ad hoc” elven végzik a munkájukat, aminek így gyakran zsákutca, kudarc, esetleg komoly veszteség is lehet a végeredménye.
iparűzési adó

Gondolatok az iparűzési adóról

Az egyes adófajtáknál különös érdekessége a törvénynek, hogy az adó mértékének a maximumát határozza meg, és az adott önkormányzat képviselő testületére bízza, hogy azt vezeti-e be, vagy annak kisebb mértékét alkalmazza. Olvassa el, mit kell tudni az iparűzési adóról!
késedelmi pótlék

Beszéljünk a késedelmi pótlékról!

A túlfizetés és a hátralék matematikai különbözete határozza meg a folyószámla-kivonat egyenlegét. A túlfizetésről most ne tegyünk említést, vagy legfeljebb annyit, hogy legyen arról tudomásunk, hogy az adóhatóság a túlfizetés összege után kamatot nem számít fel a javunkra! De mi alapján számít fel az adóhatóság késedelmi pótlékot?